پیش فروش واحدهای آپارتمانی ارغوانیه (2)

آغاز پیش فروش واحدهای آپارتمانی ارغوانیه (2) از تاریخ 1399/02/13

شرکت تعاونی تولیدی توزیعی فرهنگیان استان اصفهان در نظر دارد مجموعه جدید واحدهای آپارتمانی واقع در بلوار ارغوانیه جنب تالار ستاره شهر -کوچه شهید قضاوی(شماره 7) را با شرایط مندرج در آگهی جهت پیش فروش اعلام نماید. ثبت نام از صبح روز 13 اردیبهشت ماه سال 1399 و به صورت حضوری آغاز میگردد. مدارک مورد نیاز: کپی شناسنامه و کپی کارت ملی